What Do You Do In Your Free Time?

When you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission at no extra cost to you.

Learn Norwegian with NorwegianClass101.com Learn Norwegian with Mystery of Nils
Norwegian English
Hva gjør du i fritida?
What do you do in your free time?
Jeg liker fritida.
I enjoy my freetime a lot.
Jeg liker å lære og undervise norsk.
I like to learn and teach Norwegian.
Jeg har en nettside med norskopplæring.
I have a website with Norwegian lessons.
Jeg liker å trene på gym.
I like to train at the gym.
Jeg trener med vekt.
I train with weights.
Jeg leser mange bøker i fritida.
I read a lot of books in my freetime.
Noen er norske bøker.
Some are Norwegian books.
Andre er bøker å forbedre meg selv.
Others are books to improve myself.
Jeg også liker å lytte til musikk.
I also enjoy listening to music.
Jeg lytter til rock og metall.
I listen to rock and metal.

To learn Norwegian fast from a Norwegian teacher, check out Norwegian Class 101.

You can get a Norwegian Beginner's Course for free at Mystery of Nils.

Get FREE Norwegian lessons in your email.