Can You Tell What You Like Best Where You Live?

Norwegian English Kan du fortelle hva du liker best der du bor? Can you tell what you like best where you live? Jeg bor i Stovner, Oslo. I live in Stovner, Oslo. Jeg liker at det er nær mitt kontor. I like that it is close to my office. Så jeg trenger ikke å reise … Read more

Tell About A Regular Work Day In Your Country?

Norwegian English Fortell om en vanlig arbeidsdag i ditt land? Tell about a regular work day in your country? Jeg står opp klokka fem hver dag. I get up at five (5am) every day. Jeg vasker meg opp og spiser frokost. I wash myself up and have breakfast. Jeg trener hjemme med vekt. I exercise … Read more

Tell About How You Like It In Norway?

Norwegian English Fortell om hvordan du liker deg i Norge? Tell about how you like it in Norway? Jeg liker å bo i Norge. I like to live in Norway. Jeg synes Norge er ganske vakkert. I find Norway to be quite beautiful. Det er også veldig fredelig å leve. It is also very peaceful … Read more

Can You Tell About Your House?

Norwegian English Kan du fortelle om huset ditt? Can you tell about your house? Jeg bor i en leilighet i Oslo. I live in an apartment in Oslo. Den er i første etasje. It is on the ground floor. Den har en stue, soverom, kjøkken og bad. It has a living room, bedroom, kitchen and … Read more

Tell About How You Live?

Norwegian English Fortell om hvordan du bor? Tell about how you live? Jeg bor i en liten leilighet. I live in a small apartment. Jeg lever et enkelt liv. I live a simple life. Jeg liker å være sparsommelig. I like to be frugal. Jeg lever et sunt liv. I live a healthy life. Jeg … Read more

Tell About A Time You Moved?

Norwegian English Fortell om en gang du flyttet? Tell about a time you moved? Jeg måtte flytte fra Majorstuen til Grorud. I had to move from Majorstuen to Grorud. Eieren av det nye huset hjalp meg. The owner of the new house helped me. Det nye huset var moderne. The new house was modern. Jeg … Read more

Tell About How You Prefer To Live?

Norwegian English Fortell om hvor du helst vil bo? Tell about how you prefer to live? Jeg liker fred og ensomhet. I like peace and solitude. Så jeg ønsker å leve i et rolig sted. So I want to live in a quiet place. Det må være et lite hus. It would have to be … Read more

Tell About Houses in Norway and Your Homeland?

Norwegian English Fortell om boliger i Norge og i hjemlandet ditt? Tell about houses in Norway and in your homeland? Hus i Norge er laget av tre. Houses in Norway are made of wood. De er vakre. They are beautiful. De er isolert for å holde varmen. They are insulated to keep warm. De har … Read more

Can You Tell About The Place Where You Live?

Norwegian English Kan du fortelle om sted der du bor? Can you tell about the place where you live? Jeg bor i Stovner, Oslo. I live in Stovner, Oslo. Det er i utkanten av Oslo. It is on the outskirts of Oslo. Det er på linje 5 av T-banen. It is on line 5 of … Read more

Can You Tell About A Trip You Have Done?

Norwegian English Kan du fortelle om en reise du har gjort? Can you tell about a trip you have done? Nylig hadde jeg en tur til København. Recently I had a trip to Copenhagen. Jeg dro dit i DFDS cruise. I went there in the DFDS cruise. Jeg kommet København i morgen. I reached Copenhagen … Read more