Can You Tell About Healthy Foods?

Norwegian English  Kan du fortelle om sunn mat? Can you tell about healthy foods?  Det er veldig viktig å spise sunn mat. It is very important to eat healthy foods.  Frukt og grønnsaker er bra for helsen. Fruits and vegetables are good for health.  De inneholder masse vitaminer og fiber. They contain lots of vitamins … Read more

Can You Tell About Training?

Norwegian English Kan du fortelle om trening? Can you tell about training? Det er veldig viktig å trene regelmessig. It is very important to train regularly. Trening holder deg sunn og frisk. Training keeps you fit and healthy. Det gjør også at du føler deg ung. It also makes you feel young. Du kan trene … Read more

Can You Tell About Your Family?

Norwegian English  Kan du fortelle om familien din? Can you tell about your family?  Familien min bor i India. My family lives in India.  Mora mi er ei husmor. My mother is a housewife.  Faren min er en pensjonist. My father is a retiree.  Jeg har ei yngre søster. I have a younger sister.  Hun … Read more

Can You Tell About The Weather In Norway?

Norwegian English Kan du fortelle om været i Norge? Can you tell about the weather in Norway? Været i Norge kan være ganske kaldt. The weather in Norway can be quite cold. Det er fire årstider i Norge. There are four seasons in Norway. Nye blader spire om våren. New leaves sprout in spring. Det … Read more

Can You Tell About The Weather In Your Country?

Norwegian English Kan du fortelle om været i hjemlandet? Can you tell about the weather in your country?  Jeg er fra Mumbai, India. I am from Mumbai, India.  Vi kan ha forskjellig været i ulike deler. We can have different weather in different parts.  Mumbai er en kystby. Mumbai is a coastal city.  Vi har … Read more

Can You Tell About The Seasons in Norway?

  Norwegian English  Kan du fortelle om årstider i Norge? Can you tell about the seasons in Norway?  Norge er et skandinavisk land. Norway is a Scandinavian country.  Det er fire årstider i Norge. There are four seasons in Norway.  Sommer, vinter, høst og vår. Summer, winter, autumn and spring.  Sommer kan være varm eller … Read more

Can You Tell About The Seasons In Your Country?

Norwegian English  Kan du fortelle om årstider i hjemlandet? Can you tell about seasons in your country?  Jeg kommer fra Mumbai, India. I come from Mumbai, India.  Vi har tre årstider i Mumbai. We have three seasons in Mumbai.  Sommer, vinter og monsun. Summer, winter and monsoon.  Sommer er fra mars til juni. Summer is … Read more

Can You Tell About Which Foods You Like?

Norwegian English  Kan du fortelle om hvilken mat du liker? Can you tell about which foods you like?  Jeg liker all slags mat. I like all kinds of food.  Jeg er fra India så jeg liker indisk mat. I am from India so I like Indian food.  Indisk mat kan være veldig krydret. Indian food … Read more

Can You Tell About The Food In Norway?

Norwegian English  Kan du fortelle om maten i Norge? Can you tell about the food in Norway?  Maten i Norge er svært enkel. The food in Norway is very simple.  Det har ikke mye krydder. It does not have much spice.  Mange av rettene inneholder fisk. A lot of dishes contain fish.  Laks og torsk … Read more

Can You Tell About A Regular Day In Norway?

Norwegian English Kan du fortelle om en vanlig dag i Norge? Can you tell about a regular day in Norway? Jeg jobber som programvareutvikler i Norge. I work as a software developer in Norway. Jeg står opp klokka fem hver dag. I get up at five (5am) every day. Jeg vasker meg opp og spiser frokost. … Read more