Tell About How You Prefer To Live?

Norwegian English Fortell om hvor du helst vil bo? Tell about how you prefer to live? Jeg liker fred og ensomhet. I like peace and solitude. Så jeg ønsker å leve i et rolig sted. So I want to live in a quiet place. Det må være et lite hus. It would have to be … Read more

Tell About Houses in Norway and Your Homeland?

Norwegian English Fortell om boliger i Norge og i hjemlandet ditt? Tell about houses in Norway and in your homeland? Hus i Norge er laget av tre. Houses in Norway are made of wood. De er vakre. They are beautiful. De er isolert for å holde varmen. They are insulated to keep warm. De har … Read more

Can You Tell About The Place Where You Live?

Norwegian English Kan du fortelle om sted der du bor? Can you tell about the place where you live? Jeg bor i Stovner, Oslo. I live in Stovner, Oslo. Det er i utkanten av Oslo. It is on the outskirts of Oslo. Det er på linje 5 av T-banen. It is on line 5 of … Read more

Can You Tell About A Trip You Have Done?

Norwegian English Kan du fortelle om en reise du har gjort? Can you tell about a trip you have done? Nylig hadde jeg en tur til København. Recently I had a trip to Copenhagen. Jeg dro dit i DFDS cruise. I went there in the DFDS cruise. Jeg kommet København i morgen. I reached Copenhagen … Read more

Can You Tell About A City You Like?

Norwegian English Kan du fortelle om en by du liker? Can you tell about a city you like? Byen jeg liker er Oslo. The city I like is Oslo. Jeg liker det fordi det er fredelig. I like it because it is peaceful. Det er mange trær i Oslo. There are a lot of trees … Read more

Can You Tell About A Place You Like?

Norwegian English Kan du fortelle om et sted du liker? Can you tell about a place you like? Jeg liker Goa i India. I like Goa in India. Det er en ferie sted i India. It is a vacation place in India. Det er et vakkert sted. It is a beautiful place. Den har mange … Read more

Can You Tell About Places You Have Seen In Norway?

Norwegian English Kan du fortelle om steder du har sett i Norge? Can you tell about places you have seen in Norway? Jeg har bodd det meste i Oslo. I have lived mostly in Oslo. Så jeg har sett mange steder i Oslo. So I have seen many places in Oslo. Jeg har sett Karl … Read more

Can You Tell About The Nature in Norway and In Homeland?

Norwegian English Kan du fortelle om naturen i Norge og i hjemlandet? Can you tell about the nature in Norway and in homeland? Jeg kommer fra India. I come from India. Både Norge og India har vakker natur. Both Norway and India have beautiful nature. Mesteparten av Norge har en skandinavisk vær. Most of Norway … Read more

Can You Tell About A Time When You Were Happy?

Norwegian English Kan du fortelle om en gang du var glad? Can you tell about a time when you were happy? Jeg var glad da jeg fikk min første jobb. I was happy when I got my first job. Etter høyskole, var jeg arbeidsledig i 6 måneder. After college, I did not have a job … Read more

Can You Tell About A Time You Were Sad?

Norwegian English Kan du fortelle om en gang du var trist? Can you tell about a time when you were sad? Jeg hadde levd min barndom i et hus. I had lived my childhood in a house. Jeg hadde mange venner i lokaliteten. I had many friends in the locality. Nabolaget var hyggelig og vennlig. … Read more