Can You Tell About What You Will Work With?

When you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission at no extra cost to you.

Learn Norwegian with NorwegianClass101.com Learn Norwegian with Mystery of Nils
Norwegian English
Kan du fortelle om hva du vil jobbe med?
Can you tell about what you will work with?
Jeg ønsker å jobbe med programvare utvikling.
I want to work with software development.
Jeg jobber allerede som en programvare ingeniør.
I am already working as a software engineer.
Jeg vil også gjerne undervise norsk.
I would also like to teach Norwegian.
Jeg har allerede begynt å gjøre det.
I have already started doing that.
Jeg skriver norske leksjoner.
I write free, easy Norwegian lessons.
Jeg ønsker å skrive en bok for å lære norsk.
I want to write a book to teach Norwegian.
Jeg ønsker å skrive en bok for å hjelpe med norsk prøve.
I want to write a book to help with the Norwegian tests.
Jeg ønsker også å arbeide for økonomisk uavhengighet.
I also want to work for financial independence.
Jeg ønsker å undervise det til andre folk.
Then I want to teach it to people.

To learn Norwegian fast from a Norwegian teacher, check out Norwegian Class 101.

You can get a Norwegian Beginner's Course for free at Mystery of Nils.

Get FREE Norwegian lessons in your email.